ODBORNÉ AKCE

 • semináře, zasedání
 • konference, školení
 • workshopy, kongresy
 • preliminary information
 • pozvánky
 • založení a vedení webových stránek
 • zajištění ubytování a stravování
 • pronájem prostor a sálů
 • zajištění ozvučení, osvětlení, nejmodernějšího technického vybavení, simultánní tlumočení
 • výzdoba
 • videozáznam, fotodokumentace
 • pozvání významných osobností, medializace akce
 • komunikace s účastníky - vybírání fee, předání certifikátů o účasti, potvrzení o platbě, ...
 • komunikace se sponzorujícími firmami (smlouvy, fakturace), zajištění a příprava výstavních prostor
 • občerstvení, cofeebreaky, rauty, recepce
 • kulturní doprovodný program pro účastníky i jejich doprovod
 • zajištění dárků pro účastníky
 • přehledné a kompletní vyúčtování